Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

Khai Báo Hải Quan


Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và trách nhiệm, chúng tôi là đối tác thích hợp cung cấp cho khách hàng dịch vụ và giải pháp hiệu quả cho tất cả các loại hàng hóa trong quá trình thông quan.

Các dịch vụ của công ty:


– Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh, hàng viện trợ, hàng dự án, hàng quá cảnh, triển lãm, tạm xuất khẩu / tái nhập khẩu, tạm nhập khẩu / tái xuất, hàng hóa phi thương mại.
– Tư vấn về khai hải quan, tính thuế và chính sách thuế khác có liên quan.
– Tư vấn về thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa ở nước ngoài
– Hướng dẫn cập nhập thông tin qua Electronic Data Interchange (EDI)

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét

Đăng ký nhận tin